Wat is Amnesty?

WAT IS AMNESTY?

De internationale beweging

Amnesty is sinds haar oprichting in 1961 uitgegroeid tot een grote internationale beweging met kantoren in meer dan tachtig landen en meer dan 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten in meer dan 150 landen. Het hoofdkantoor, het Internationaal Secretariaat (IS), bevindt zich in Londen. Op het IS werken ruim 400 medewerkers (betaald en vrijwillig) uit meer dan vijftig landen.

De belangrijkste taken van het IS zijn:

  • verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen.
  • coördineren van internationale acties en campagnes, waaraan ook Amnesty Nederland meedoet.
  • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in organisaties als de Verenigde Naties.
  • stimuleren van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen zijn.
  • Het hoogste bestuursorgaan is de Internationale Algemene Vergadering (International Council Meeting, ICM). Deze vindt iedere twee jaar plaats en wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van alle nationale Amnesty-afdelingen. De ICM bepaalt het beleid van Amnesty International en kiest het internationale bestuur (IEC). De negen bestuursleden zien toe op de uitvoering van het beleid door de secretaris-generaal, Salil Shetty, die aan het hoofd staat van het Internationaal Secretariaat.

    Amnesty Nederland

    Amnesty International, afdeling Nederland is opgericht in mei 1968 en is één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty. Zo’n 255.000 mensen in Nederland zijn lid van de organisatie. Vanuit het Amnesty-huis in Amsterdam voert de landelijke organisatie actie en ondersteunt acties van lokale groepen in het land. Daarnaast zetten zo’n honderd betaalde medewerkers en vijftig vrijwilligers die in dat huis werken zich in voor Amnesty’s mediawerk, educatie, lobby en fondsen- en ledenwerving.